කාල හමාරයි -පාන් ..

Spread the love

ඩීසල් ,ගෑස්, භූමිතෙල් නොමැති කමින් හා උග්‍ර පාන්පිටි හිගයක් ඇති කමින් හා පාන්පිටි මිල සියයට සියයකින් ඉහළ යාම නිසා ඉදිරියේදී පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 150 කටවත් අලෙවි කළ යුතු බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතා පවසයි.
පාන්පිටි මිල ඉහල යාමත් සමගින් පිටි නොමැති කමින් කුඩා බේකරි හිමියන් දැඩි අසරණ තත්ත්වයට පත්වි ඇති බැවින් මේ පිළිබදව විසදුමක් ලබා ගැනීම සදහා ජනාධිපතිතුමාට දැන්වුවද තවමත් සාකච්ජාවත්වත් නොදුන් බවද ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේය. මෙසේ අමුද්‍රව්‍ය ඉහළ යාම නිසා බේකරි කර්මාන්තයට කඩා වැටී ඇතැයිද ජයවර්ධන මහතා අදහස් දැක්වුහ.

වීඩියෝව නරඹන්න subscribe කරන්න