නිරෝධායන නීති කැඩු…

Spread the love

දිවයිනේ අද (11) පෙරවරු 06.00 අවසන්වූ ගතවූ පැය 24 තුළ නිරෝධායන නීති කඩකල පුද්ගලයන් 85 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතිබව පොලිස් මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නීතීඥ නිහාල් තල්දූව මහතා පැවසීය.
එහිදී මේ දක්වා පුද්ගලයන් 80560 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
පළාත් සංචරණ සීමාව මේ වනවිට දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙයි.
ඒ අනුව අනෙකුත් පළාත් වල සිට බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වන ස්ථාන 13 කදි රථවාහන පරීක්ෂා කිරීම සිදුවන බව පැවසීය.
ගත වූ පැය 24 තුළ බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීමට හා පිටවීමට උස්සාහ දැරූ රථවාහන 1367 සමඟ පුද්ගලයන් 2372 පරීක්ෂාවට ලක්කර තිබේ.
තවදුරටත් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.