නීතියක් නොව විනයක්…?

ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනිකව භාවිතයෙන් පසු පරිසරයට බැහැර කරන කාබන් පෑන් හා දත් බුරුසු පරිසරයට එකතු වීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් පරිසර අමාත්‍යාංශය…

ශ්‍රී ලාංකිකයන් 36 යුක්ක්‍රේනය හැර යයි

යුක්‍රේනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 22 යුක්‍රේන දේශසීමා පසුකරමින් පෝලන්තයට හා හන්ගේරියාවට පැමිණ ඇතිබව තුර්කියේ ජොජියා සහ යුක්ක්‍රේනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති…

දිවුලපිටිය සාධනා පෙර පාසල -සාරධර්ම පිරි දරුවන් සමාජයට…(PHOTO) (VIDEO)

ගුණගරුක දරුවකු සමාජගත කෙරෙන්නේ පෙරපාසළ තුළිණි . අද සමාජය තාක්ෂණය අතින් දියුණු වුවත් කුඩා දරුවාගේ පටන් අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ හදවත…

වෛද්‍ය වර්ජනයක් නැවතත්…

ඉල්ලීම් හතක් මුල් කර ගනිමින් හෙද පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සමිති නැවතත් වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙන…