ළමා අපරාධ වැලැක්වීමේ විශේෂ ක්‍රියාවලියක් …

අපරාධ නඩු යනා දී ළමයින් සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලදී ළමුන් සාක්ෂිකරුවන් ලෙස උසාවිය වෙත කැඳවීම වැළැක්වීම සම්බන්ධ නීතිය මෙරට තුළ බලාත්මක…

නිරෝධායන නීති කැඩු 186 ක්…

දිවයිනේ අද (01) පෙරවරු 06.00 අවසන්වූ ගතවූ පැය 24 තුළ නිරෝධායන නීති කඩකර පුද්ගලයන් 186 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතිබව පොලිස්…

දෙස් විදෙස් ආයෝජකයින්ගේ පහසුව සදහා කඩිනමින් සංවර්ධනයට …

දෙස් විදෙස් ආයෝජකයින් රැසක් සිය කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යන වත්තල, කෙරවලපිටිය කර්මාන්තපුර මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන්නැයි ග්‍රාමීය මාර්ග හා…