Tag: කුළණි ති්ස්ස වාසා දමයි.

කැලණිතිස්ස වසා දමයි..

නාගොඩ සුමන කැලණිතිස්ස බලාගාරය සති 06 කාලයක් සදහා වසා දමා ඇතිබව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි. ගෑස් සහ වාෂ්ප ටර්බයිනයේ…